Tonaliteitscorrectie

Gepubliceerd op 24 mei 2021 om 17:58

Wat is tonaal geluid?

Tonaal geluid, volgens de officiële definities is het een geluid dat met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) een duidelijk waarneembaar tonaal karakter heeft. In "normale mensentaal" kun je dus zeggen dat tonaal geluid een geluid is van voortdurend dezelfde toon. Je zou daarmee misschien denken dat tonaal geluid dus eenvoudig te meten is omdat het voortdurend een bepaalde geluidsfrequentie uitstraalt die je middels een frequentieanalyse kunt meten. Dit is echter niet het geval. Tonaal geluid kan niet altijd objectief worden aangetoond in de meetresultaten en daarmee is het de standaard dat dit op een subjectieve wijze wordt vastgesteld door een akoestisch adviseur zoals Geluidsmetingwarmtepomp.nl. Resultaten uit de geluidsmeting (zoals een uitschieter in een bepaalde frequentie) kunnen wel een indicatie zijn voor de aanwezigheid van tonaal geluid. 

De aanwezigheid van tonaal geluid wordt als extra hinderlijk ervaren, en zowel airco units als warmtepompen kunnen ook een tonaal geluid uitstralen. Doordat airco's en warmtepompen tonaal geluid kunnen uitstralen, en doordat dit geluid een extra hinderlijk karakter heeft, is er in de regelgeving rondom geluidsoverlast van airco's en warmtepompen rekening gehouden met dit geluid door middel van een tonaliteitscorrectie. 

Regelgeving tonaal geluid

Volgens de nieuwe regelgeving vindt er een correctie plaats ten opzichte van de maximale toegestane geluidsdruk indien er sprake is van tonaal geluid. Volgens de nieuwe regelgeving wordt er een straffactor worden toegepast van 5 decibel indien er sprake is van tonaal geluid. Dit betekent in het slechtste geval dus dat een airco of warmtepomp overdag in plaats van maximaal 45 decibel maar 40 decibel geluid mag produceren op de erfgrens, en 's nachts zelfs een maximum van 35 decibel geluidsdruk op de erfgrens. Indien er sprake is van tonaal geluid is deze maximale toegestane geluidsdruk op de erfgrens met name bij veel warmtepompen een probleem. 

 

Het vaststellen van de tonaliteitscorrectie

Het vaststellen van tonaal geluid is niet eenvoudig en het blijft een subjectief proces, maar sinds kort is er een rekenmethode goedgekeurd hoe tonaal geluid kan worden vastgesteld.

Om vast te stellen of een airco of warmtepomp op een bepaald punt tonaal geluid produceert wordt er een frequentie analyse uitgevoerd. Als er in deze frequentie analyse een duidelijke uitschieter wordt waargenomen ten opzichte van de rest van het aanwezige geluid, en het tonaal geluid met het menselijk oor hoorbaar is, dan kan er worden vastgesteld dat er sprake is van tonaal geluid. In dat geval wordt het maximum toegestane geluid dat de warmtepomp mag produceren verlaagd met 5 dB(A).

Bij vragen over tonaal geluid, kunt u contact opnemen met ons opnemen, en wij helpen u graag verder. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.