Wetgeving geluidsoverlast door airco's en warmtepompen

Zowel een airco als een warmtepomp hebben twee belangrijke geluidsbronnen, namelijk de compressor en de ventilator. Als de airco of warmtepomp aan staat produceren zowel de compressor als de ventilator gelijktijdig geluid. Dit geluid verlaat de installatie hoofdzakelijk via de 2 volgende manieren:

Lees meer »

Zwembad warmtepomp

Steeds meer Nederlanders hebben een zwembad, helemaal sinds de coronacrisis.Natuurlijk is het hartstikke fijn voor de eigenaar, een eigen zwembad. Wat een luxe om hier lekker baantjes in te kunnen trekken of de kids te laten spelen.Vanwege het Nederlandse klimaat is het voor veel mensen een logische oplossing om het zwembad te verwarmen. Hierdoor wordt het seizoen sterk verlengt dat het zwembad gebruikt kan worden.In veel gevallen wordt er gekozen voor een zwembad warmtepomp om het zwembad te verwarmen. Een erg degelijke oplossing om een zwembad te verwarmen.Er kleven echter ook nadelen aan het verwarmen van een zwembad door middel van een warmtepomp.Een zwembad warmtepomp produceert geluid, en dit geluid wordt vaak als storend ervaren.Door het vaak storende geluid dat zwembad warmtepompen produceren is het sinds 1 april in de meeste gemeenten verplicht om een geluidsberekening, de RVO tool, aan te leveren bij de vergunningaanvraag voor uw zwembad warmtepomp. Dit om te voorkomen dat eigenaren van het zwembad, of de buren, na plaatsing overlast ervaren van de zwembad warmtepomp. 

Lees meer »

Tonaliteitscorrectie

Tonaal geluid, volgens de officiële definities is het een geluid dat met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) een duidelijk waarneembaar tonaal karakter heeft. In "normale mensentaal" kun je dus zeggen dat tonaal geluid een geluid is van voortdurend dezelfde toon. Je zou daarmee misschien denken dat tonaal geluid dus eenvoudig te meten is omdat het voortdurend een bepaalde geluidsfrequentie uitstraalt die je middels een frequentieanalyse kunt meten. Dit is echter niet het geval. Tonaal geluid kan niet altijd objectief worden aangetoond in de meetresultaten en daarmee is het de standaard dat dit op een subjectieve wijze wordt vastgesteld door een akoestisch adviseur zoals Geluidsmetingwarmtepomp.nl. Resultaten uit de geluidsmeting (zoals een uitschieter in een bepaalde frequentie) kunnen wel een indicatie zijn voor de aanwezigheid van tonaal geluid. 

Lees meer »