Wetgeving geluidsoverlast door airco's en warmtepompen

Gepubliceerd op 24 mei 2021 om 17:58

Geluid van een airco en warmtepomp uitgelegd

Zowel een airco als een warmtepomp hebben twee belangrijke geluidsbronnen, namelijk de compressor en de ventilator. Als de airco of warmtepomp aan staat produceren zowel de compressor als de ventilator gelijktijdig geluid. Dit geluid verlaat de installatie hoofdzakelijk via de 2 volgende manieren:

  • Via de metalen constructie van de airco of warmtepomp
  • Via het ventilatierooster

Wetgeving geluidsoverlast airco units en warmtepompen

In Europa moeten airco units en warmtepompen zijn voorzien van CE-label, waarop onder andere het maximale geluidsvermogen is vermeld. Men kan ervan uitgaan dat de maximale geluidsvermogen dat de installatie produceert dus nooit hoger zal zijn dat de waarde die op het CE-label wordt aangegeven.

Aanvullend is het zo dat door middel van nieuwe wetgevingen Europa geleidelijk richting een maximum geluidsvermogen voor warmtepompen en airco's toe wil. Voor warmtepompen tot 6 kW is dit maximum vastgesteld op 65 decibel, en voor warmtepompen van 6 kW tot 12 kW is de maximale geluidsdruk 70 decibel. 

Echter gelden er nog meer regels voor de maximale geluidsdruk van airco's en warmtepompen. In Nederland gelden aanvullende regels over het geluid dat een airco unit of warmtepomp mag produceren, namelijk de regels uit het Bouwbesluit 2012 omtrent installatiegeluid. Daarnaast kan het zijn dat individuele gemeenten nog aanvullende regelgeving hebben rondom het geluid dat een warmtepomp of airco mag produceren, namelijk algemene ruimtelijke verorderingen of memo's. Voorbeelden van gemeente met aanvullende regelgeving rondom de geluidsoverlast van airco's en warmtepompen zijn Hengelo en Driebergen. In deze gemeenten zullen de eigenaren van airco's en warmtepompen dus aan aanvullende maatregelen moeten voldoen. 

Wettelijk kader

Sinds 1 april 2021 gelden de nieuwe regels uit het Bouwbesluit 2012:

  • Maximaal 45 decibel geluidsdruk op de erfgrens overdag (indien de warmtepomp beschikt over een fluisterstand. Zo niet, dan is de maximum geluidsdruk overdag 40 decibel)
  • Maximaal 40 decibel geluidsdruk op de erfgrens 's nachts
  • Indien er sprake is van tonaal geluid treedt er een correctie op van 5 dB(A). In dat geval is de maximum geluidsdruk die de airco of warmtepomp produceert overdag 40 dB(A) en 's nachts 35 dB(A). Lees deze blog voor meer uitleg over deze tonaliteitscorrectie. 

Het geluidsniveau wordt vastgesteld volgens de methode "Handleiding meten en rekenen industrielawaai". 

Indien u vragen heeft over de regelgeving uit het Bouwbesluit 2012 of de aanvullende regelgeving rondom geluidsoverlast van uw gemeente dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.